Algemene Huisregels

 1. Wij behandelen elkaar met respect.
 2. Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in de barruimte.
 3. Het is niet toegestaan op het meubilair te gaan staan of het op een andere manier te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
 4. Alleen de werkende (hoofd)tapper komt achter de bar en alleen de werkende (hoofd)tapper schenkt, tenzij de hoofdtapper toestemming geeft.
 5. Drugsgebruik of handel is niet toegestaan in de Cambridgebar.
 6. Personen onder invloed van drugs mogen de Cambridgebar niet betreden.
 7. Personen in staat van dronkenschap mogen de Cambridgebar niet betreden.
 8. Vernielingen worden verhaald op de dader.
 9. In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
 10. Bij wangedrag van gasten mag de hoofdtapper besluiten degene(n) in kwestie de toegang tot de bar te ontzeggen.
 11. De hoofdtapper is de eindverantwoordelijke tijdens en na openingstijden.
 12. In bestuursaangelegenheden zal het bestuur altijd het laatste woord hebben. 

Corona Huisregels

 1. Houd je aan de RIVM richtlijnen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was je handen regelmatig
  • Je mag met maximaal 2 mensen bij elkaar zitten
  • Geen stoelen verplaatsen
  • Je mag niet van plek verwisselen
  • Draag een mondkapje wanneer je niet aan tafel zit.
  • Was je handen als je van buiten komt en na het toiletteren
  • Wees lief voor elkaar, maar niet lichamelijk
 2. Als je je niet aan deze regels houdt, wordt je de bar uitgezet.
 3. Boetes ten gevolge van het breken van de Corona Huisregels worden verhaald op de veroorzaker.

Meer weten?